Orlen Reklama Top

Lada moment w Klonie ruszą prace związane z rozbudową remizy OSP o świetlicę wiejską wraz z zapleczem. Z inwestycji wartej w sumie blisko 900 tysięcy złotych skorzystają też strażacy ochotnicy, którzy będą mieli do dyspozycji większy garaż dla nowo pozyskanego samochodu.

Świetlica w remizie

Klon to jedna z większych wsi w gminie Rozogi, słynąca z tradycyjnego mazurskiego budownictwa drewnianego. Funkcjonuje tu szkoła podstawowa z oddziałem gimnazjum i salą sportową, filia biblioteki gminnej, a od niedawna młodzi mieszkańcy mają do dyspozycji ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne. Dużą aktywnością charakteryzuje się także lokalna społeczność. Działa tu już od kilku lat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miejscowości Wsi Klon i Okolic, młodzieżowy zespół „Burśtynki” i skupiony wokół Klubu Seniora zespół „Klonowskie Kurpsianki”. Niestety do pełni szczęścia brakuje świetlicy służącej potrzebom mieszkańców. Przyjęty przez Radę Gminy w ubiegłym roku Plan Odnowy Miejscowości Klon przewiduje jednak jej budowę. Prace związane z inwestycją ruszą lada moment. Świetlica powstanie w rozbudowanej remizie OSP i zostanie wzbogacona o zaplecze socjalno-sanitarne oraz garaż o powierzchni 63 m2 mający służyć potrzebom miejscowych strażaków ochotników. Niedawno otrzymali oni z Faryn samochód pożarniczy, ale dotychczasowe pomieszczenia, którymi dysponują, nie spełniają wymogów. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenów zielonych wokół remizy i świetlicy polegające m. in. na wzbogaceniu ich o elementy małej architektury. Na realizację zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW. - W tym roku nastąpi częściowa realizacja projektu obejmująca budowę budynku świetlicy, zaś zakończenie przewidziane jest na maj 2011 roku – informuje sekretarz gminy Rozogi Lucja Litwińczyk. Całkowita wartość inwestycji to 896 tys. złotych. Kwota dofinansowania wynosi 440 tysięcy i obejmuje prace związane z budową i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. Pozostałe koszty dotyczące powiększenia garażu pokrywa samorząd.

(ew)