W pierwszy dzień wiosny członkowie Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej. Celem wizyty było popularyzowanie szczytnej idei krwiodawstwa.

Szczytna idea zamiast wagarów
Członkowie wielbarskiego klubu HDK liczą, że w przyszłości uczniowie z Łatanej Wielkiej zasilą szeregi krwiodawców

Pierwszy dzień wiosny tradycyjnie kojarzy się z wagarami. Nadejście nowej pory roku zupełnie inaczej świętowali uczniowie SP w Łatanej Wielkiej. We wtorek 21 marca na zaproszenie nauczycieli, członkowie wielbarskiego Klubu HDK popularyzowali honorowe krwiodawstwo wśród dzieci z klas IV-VI. Biorący udział w zajęciach dowiedzieli się m.in., kto może zostać krwiodawcą, jak również na czym polega proces samego oddawania krwi. Wyświetlono pokaz, na którym przedstawiono zdjęcia z akcji poborów krwi i z działalności wielbarskiego Klubu. Prowadzący zwrócili się do uczniów z prośbą, aby w przyszłości brali aktywny udział w akcjach krwiodawstwa, tłumacząc, że od każdego z nich może zależeć czyjeś życie. Na zakończenie zajęć przeprowadzono konkurs z wiedzy o honorowym krwiodawstwie. Uczestnicy pogadanki wykazali się ogromną wiedzą.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP w Wielbarku już od dziesięciu lat popularyzuje honorowe krwiodawstwo. W tym czasie odbyło się trzydzieści siedem pogadanek, w których udział wzięło ponad 1200 uczniów. Duża część osób biorąca udział w zajęciach obecnie oddaje krew.

(m)