Andrzej Myślak ze Szczytna został jednym z kilkunastu nowych szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej w Archidiecezji Warmińskiej. Swoją funkcję będzie sprawował w parafii Świętego Stanisława Kostki.

Szczytno ma nowego szafarza

Szafarz nadzwyczajny to osoba świecka, która ma prawo udzielania Komunii. We współczesnym Kościele katolickim podobną możliwość stworzono po Soborze Watykańskim II. W Polsce jest to praktykowane od lat 90. XX wieku – tam, gdzie pojawia niedostatek księży, czyli szafarzy zwyczajnych.

Zgodnie z wymogami, kandydat powinien odznaczać się m.in. właściwym życiem moralnym i pobożnością oraz znać podstawowe prawdy teologiczne. Do rozpoczęcia sprawowania posługi niezbędne jest odbycie rekolekcji. Andrzej Myślak, który będzie szafarzem w szczycieńskiej parafii Świętego Stanisława Kostki, przygotowywał się duchowo do przyjęcia nowej funkcji w sanktuarium w Gietrzwałdzie. Razem z nim było tam kilkunastu kandydatów na szafarza i około 160 mężczyzn, którzy funkcję tę już pełnili – biskup powołuje na to stanowisko specjalnym dekretem na rok, po czym trzeba odbyć kolejne rekolekcje.

Andrzeja Myślaka, kościelnego w parafii św. Stanisława Kostki, do zostania szafarzem zachęcił proboszcz ks. Edward Molitorys. - Namawiałem pana Andrzeja ze dwa lata – uśmiecha się szczycieński dziekan. Nowy szafarz odbywał swoje rekolekcje razem z osobami, które pełniły już tę funkcję w trzech innych parafiach na terenie Szczytna i postanowiły dalej pełnić posługę.

-Jeden z kandydatów zwierzał się prowadzącemu rekolekcje: Przecież ja nie jestem godzien – dzieli się swoimi wrażeniami Andrzej Myślak. -Wykładowca mu odrzekł: A kto w ogóle jest godzien?

Andrzej Myślak po raz pierwszy udzielał Komunii podczas mszy w piątek 18 listopada. Jak zapowiedział ks. dziekan Edward Molitorys, z Najświętszym Sakramentem będzie również udawał się do chorych. W Diecezji Warmińskiej jest w tej chwili około 180 szafarzy nadzwyczajnych. W innych rejonach kraju liczba ta sięga nawet 500.

(gp)