W Dłużku stanęły dwie nowe tablice przedstawiające na mapach rozmieszczenie poszczególnych domów, ulic oraz najważniejszych punktów miejscowości.

Tablice w Dłużku
Montaż tablic osobiście nadzorował sołtys Dłużka Piotr Bera

Choć dopiero zaczyna się zima, w gminie Jedwabno myślą o kolejnym sezonie turystycznym. Świadczy o tym inwestycja zrealizowana ostatnio w Dłużku. We wsi pojawiły się dwie nowe tablice. Przedstawiają one rozmieszczenie domów, ulic, i najważniejszych punktów miejscowości. Kosztowały one 2 tys. zł, z czego 1200 zł pochodziło z funduszu sołeckiego, a 800 zł dołożyła gmina ze środków uzyskanych z opłaty klimatycznej. Trwają także prace nad wydaniem przewodników po gminie Jedwabno i po jej trasach rowerowych, a także kalendarza imprez na następny rok.

(ew)