Młodzież z Zespołu Szkół w Olszynach poznaje historię naszego regionu. W tym celu uczniowie wybrali się na wycieczkę do Lesin Wielkich i Księżego Lasku.

Terenowa lekcja historii
Uczniowie Zespołu Szkół w Olszynach uprzątnęli grób powstańca styczniowego pochowanego na cmentarzu w Księżym Lasku

Uczniowie Zespołu Szkół w Olszynach w ubiegłą środę (21 września) mieli okazję uczestniczyć w terenowej lekcji historii. Zwiedzili kościoły w Lesinach Wielkich i Księżym Lasku. Ne cmentarzu ewangelickim w Księżym Lasku oczyścili mogiłę pochowanego tu powstańca styczniowego. Zajęli się również znajdującą się tam kwaterą z I wojny światowej. Kwatera wojenna niedawno była oczyszcza, ale po lecie pojawiło się na niej sporo liści, igliwia oraz odrostów krzaków. Uczniowie z Olszyn postanowili wziąć pod swoją opiekę mogiłę pochowanego w Księżym Lasku powstańca i przynajmniej raz w roku ją czyścić oraz porządkować kwaterę wojenną.

(wo)