Rodziny, które mieszkają w budynku byłej przychodni zdrowia przy ul. Skłodowskiej, będą mogły nabyć najmowane lokale zaledwie za 5% wartości.

- Z myślą o nich głównie, zostały zmienione zasady sprzedaży mieszkań komunalnych, stanowiących własność powiatu - informuje Jarosław Milewski, szef działu geodezji i kartografii. Dotychczas największa ulga, jaką przy sprzedaży stosowano, sięgała 70% wartości lokalu. Można było z niej skorzystać pod warunkiem, że należność była wpłacana w całości, jednorazowo. To jednak powodowało, że zainteresowanie wykupem mieszkań nie było zbyt duże.

Obecnie mieszkanie z zasobów powiatowych można będzie kupić już tylko za 5% jego wartości określonej przez rzeczoznawcę, a dodatkowo zapłata nawet takiej niewielkiej kwoty zostanie rozłożona na raty.

- W budynku byłej przychodni jest jeszcze do sprzedaży 13 mieszkań - wyjaśnia Jarosław Milewski.

(hab)

2004.07.07