Orlen Reklama Top

W minionym roku gmina Pasym po raz kolejny przystąpiła do konkursu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu. Dzięki środkom z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska usunięto prawie 1300 m2.

We wrześniu 2016 r. podpisana została umowa na dofinansowanie zadania. Wyniosło ono 85% kosztów demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Pozostałą część musieli wyłożyć już właściciele nieruchomości, którzy złożyli wnioski dotyczące usunięcia szkodliwego materiału. Łączna powierzchnia zdjętych połaci dachowych to 1275,84 m2. Prace wykonywała firma Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko”, a trwały one od połowy lipca do końca września 2016 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 7 824,60 zł.

(kee)