Odwołanie Ryszarda Okuniewskiego wobec decyzji starosty w sprawie budowy ogródka piwnego przy stacji paliw na ul. Pasymskiej, zostało odrzucone przez wojewodę.

Utrzymana decyzja starosta

Przypomnijmy, że przedsiębiorca z Łomży, Ryszard Okuniewski, który prowadzi stację paliw na ul. Pasymskiej, od czerwca starał się o postawienie przy niej tymczasowego ogródka piwnego. Otrzymał jednak sprzeciw, bo, jak tłumaczyli urzędnicy starostwa, jego wniosek był niekompletny i wymagał uzupełnienia, czego inwestor nie zrobił. Niezadowolony z takiego rozstrzygnięcia Okuniewski uznał, że jest ono krzywdzące i wynika z urzędniczej złośliwości. Złożył odwołanie od decyzji starosty do wojewody. Rozstrzygnięcie nie jest jednak pomyślne dla przedsiębiorcy. Wojewoda utrzymał w mocy decyzję starosty, argumentując swoje stanowisko tym, że dokumenty złożone przez Okuniewskiego rzeczywiście nie były kompletne, bo m.in. nie zawierały daty rozbiórki ogródka piwnego, czego wymagają przepisy. W oświadczeniu dołączonym do wniosku inwestora nie wskazano też dokumentu, z którego wynika jego tytuł do gospodarowania nieruchomością na cele budowlane. W związku z tym wojewoda uznał, że decyzja starosty została podjęta zgodnie z przepisami. Stanowisko to jest ostateczne, stronie służy jednak prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Chcieliśmy zapytać Ryszarda Okuniewskiego, czy skorzysta z tej możliwości, jednak w miniony poniedziałek nie odebrał od nas telefonu.