Reklama

Węgiel

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale tej Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Samorządność dała możliwość, by obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą.

Wielbark miasto, w którym żyje się wygodniej i bezpieczniej - promocjaŚwięto to z pewnością skłania do refleksji i podsumowania tych kilku lat obecnej kadencji Samorządu Miejskiego w Wielbarku oraz wyciągnięcia wniosków i nakreślenia perspektyw na kolejne lata funkcjonowania.

Na przestrzeni lat Gmina Wielbark zmienia się, a wraz z tymi zmianami rośnie standard życia mieszkańców. Widać to na każdym kroku. Wielbark zyskał nowy wygląd, jest atrakcyjniejszy dla turystów i inwestorów, a dla mieszkańców stał się miastem, w którym żyje się wygodniej i bezpieczniej. Budżet miasta i środki, które zostały zainwestowane w jego rozwój świadczą o tym, że jako samorząd dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Priorytetem naszego samorządu były działania inwestycyjne.

Do jednych z najważniejszych inwestycji związanych z poprawą estetyki gminy zalicza się zagospodarowanie terenu przy rzece Sawicy, tj. utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Ks. Jana Szadowskiego. Wykonano alejki i zrobiono nasadzenia roślinności. Uzupełnieniem tego działania było zagospodarowanie brzegu rzek Sawica i Omulew, poprzez utowrzenie ścieżki pieszo-rowerowej.

Gmina na przestrzeni lat dbała także o budowę nowoczesnych miejsc rekreacji dla dzieci i rodzin. Na terenie gminy znajdują się nie tylko place zabaw, ale również obiekty infrastruktury sportowej w mniejszych miejscowościach jak Kucbork.

W roku 2020 został odnowiony dawny ratusz, czyli obecna siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki. Budynek zyskał nową elewację i dach oraz wyremontowano stary zabytkowy zegar. Podobnie wykonano rewitalizację w poprzednich latach zabytkowego kościoła ewangelickiego.

Ponadto jedną z najważniejszych inwestycji, które będą miały wpływ na poprawę estetyki Wielbarka jest rewitalizacja kamienic na ul. Jagiełły. Na początku kwietnia b.r. ruszyły prace remontowe kamienic przy ul. Jagiełły 13,15 i 17. W przygotowaniu jest już kolejny projekt dotyczący innych zabytkowych obiektów.

Samorząd dąży do tego, aby miasto Wielbark było miastem zielonym, z atrakcyjną roślinnością. Przede wszystkim drzewami. Rokrocznie dokonujemy nasadzeń drzew i krzewów.

(fot. Anna Sędzińska)