Mieszkańcy gminy Świętajno stawiają w tej kadencji na kobiety. Na czele gminnego samorządu stoi od niedawna Alicja Kołakowska. W miniony piątek sołtysem Świętajna została z kolei Edyta Duda, która w głosowaniu pokonała inną przedstawicielkę płci pięknej, Elżbietę Siemak.

Wieś w kobiecych rękach

Pełniący funkcję sołtysa Świętajna przez dwie kadencje Zygmunt Staszewski już na początku zebrania oświadczył, że nie zamierza ponownie kandydować. Podziękował pracownikom Urzędu Gminy oraz Radzie Sołeckiej za dobrą współpracę i życzył przyszłemu sołtysowi tego samego. Ubolewał, jednak, że przez 8 lat nie mógł się doprosić naprawy ul. Kopernika, Żymierskiego oraz Dworcowej. Żałował też, że w miejscowości nic nie zmieniło się w kwestii bezrobocia. Do wyborów nowego sołtysa zgłoszono dwie kandydatki: Edytę Dudę oraz Elżbietę Siemak. Większość głosów zdobyła ta pierwsza i ona została sołtysem miejscowości. - Dziękuję za zaufanie i liczę na współpracę, bo wiem jak bardzo ciężko jest ją zorganizować - mówiła nowa pani sołtys.

Skład rady sołeckiej został zwiększony do sześciu osób. Są to: Edyta Kopeć, Wiesław Kozłowski, Dariusz Krynicki, Błażej Parda, Beata Pieloszczyk, Emila Szydłowska.

Podczas spotkania wójt Alicja Kołakowska nakreśliła przybyłym mieszkańcom najbliższe plany inwestycyjne dotyczące ich miejscowości. Wśród zamierzeń wymieniła m.in. modernizację nawierzchni ul. Młodzieżowej przy gimnazjum, przystanek autobusowy w Świętajnie na skrzyżowaniu z drogą 53, modernizację bloku żywieniowego w SP, która jest jedyną gminną stołówką, pozyskanie mienia od PKP w Świętajnie i Kolonii, budowę małej sceny w parku oraz oświetlenia, położenie nawierzchni asfaltowej oraz chodników na ul. Leśnej. Zostanie także zmodernizowana droga powiatowa od stacji CPN przez Świętajno do Kolonii, zniszczona przez transport materiałów dostarczanych na lotnisko w Szymanach.

AK