Coraz bliżej, już za 10 dni kolejne XVII „Dni Kresowe”. Bogactwo kultury wileńskiej przybliży nam m.in. „Świtezianka” z Wilna.

Wileńska ŚWITEZIANKA

CHWAŁA I CZEŚĆ KONARSKIEMU…

Wileńska szkoła średnia (11-latka) nosząca od 1993 r. imię Szymona Konarskiego powstała w roku 1964 jako radziecka szkoła z kolejnym numerem 29. Szymon Konarski, wybitny oficer powstania listopadowego, działacz emigracyjny, wydawca i poeta, po upadku powstania zorganizował na Wileńszczyźnie tajne stowarzyszenie niepodległościowe liczące 3 tysiące członków. Aresztowany w wyniku zdrady, mimo okrutnych tortur nie wydał żadnego z współtowarzyszy. Rozstrzelany w Wilnie 27 lutego 1839 r. w wieku 31 lat. W noc przed śmiercią napisał w ostatnim wierszu „Pożegnanie”: …Do nieba iść nie chciałem bo lud mój w niewoli. Ale Polskę zbaw Panie!

Jego grób stratowany przez kozackie konie nigdy nie został odnaleziony.

Dziś polska młodzież śpiewa hymn szkoły ze słowami „Chwała i cześć Konarskiemu!”. Cześć patronowi, składają codziennym, niezwykłym bogactwem osiągnięć uczniowskich, pod kierunkiem oddanych szkole nauczycieli.

SZKOLNE SUKCESY

Oprócz codziennych zajęć szkolnych, działa tu około 20 kółek zainteresowań oraz 2 teatrzyki „Stonoga” i „Szkic”. Każdego roku, laury w konkursach państwowych zdobywają uczniowie i nauczyciele. Stąd nie dziwią dziesiątki trofeów zdobiących sale wyjątkowego szkolnego muzeum. Szczególnie cenne osiągnięcia zdobyli: Anna Gulbinowicz, nauczycielka olimpijczyków i recytatorów, autorka podręczników. Jedyna na Litwie kawaler „Szkarłatnej róży”, symbolu wdzięczności i przywiązania uczniów. Andrzej Słyczko, który znalazł się w gronie 30 laureatów konkursu państwowego na studia w prestiżowej uczelni w USA, oraz Kazimierz Czernis – astronom, odkrywca komet.

ŚWITEZIANKA

W wielkim gwiazdozbiorze „Konarskiego” jest gwiazda świecąca największym blaskiem, to „Świtezianka”. Członkami zespołu są dzieci i młodzież od pierwszych klas do maturzystów. Najmłodsi podbijają publiczność „Żabim rapem” i „Wesołymi kropelkami”. Starsi zadziwiają kunsztem polskich tańców. Szczególną atrakcją programu są scenki rodzajowe z czołowym „Obrazkiem wielkanocnym”. Za trud prowadzenia zespołu szczególne uznanie należy się choreografom - Krystynie Bogdanowicz, Teresie Andruszkiewicz, Ilonie Dacewicz i Jurgicie Jurgaitiene, kierownikowi kapeli - Margarycie Krzyżewskiej, która razem z Anną Michajłowską opiekuje się także chórem.

Paweł Bielinowicz/fot. archiwum