Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego przebuduje drogę gminną łączącą Wawrochy z drogą powiatową Niedźwiedzie-Gawrzyjałki.

Wyłoniony wykonawca

Do ogłoszonego przetargu zgłosiły się cztery firmy, spośród których najtańszą ofertę w wysokości 1,9 mln zł zadeklarowało przedsiębiorstwo z Mińska Mazowieckiego. To o 300 tys. zł mniej niż przewidywał wstępny kosztorys. Przebudowa obejmie 4-kilometrowy odcinek drogi. Termin realizacji mija 31 lipca br. Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina otrzyma na nie 50% dofinansowanie z budżetu państwa. Oprócz tego koszt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z powiatową szacowany na 100 tys. zł sfinansuje starostwo.

(o)