Rozwój gospodarczy Gminy Rozogi opiera się na rolnictwie z producentami mleka i na zakładach produkujących wyroby z drewna: półfabrykaty i gotowe produkty stolarskie oraz agroturystyce. Położenie na szlaku komunikacyjnym Warszawa (Kurpie) – Mazury, walory przyrodniczo – krajobrazowe i zapotrzebowanie na turystykę wiejską oraz sąsiedztwo Lasów Puszczy Piskiej z wyjątkowym mikroklimatem wraz z dziedzictwem kuchni kurpiowskiej i mazurskiej stało się propozycją turystyczną Gminy Rozogi.

Z myślą o mieszkańcach gminy Rozogi - promocjaMimo licznych trudności powodowanych pandemią Covid, w 2020 r. samorządowi udało się zrealizować wiele wyznaczonych zadań. Główne osiągnięcia, to inwestycje z dofinansowaniem środkami unijnymi z programów RPO i PROW. Najważniejsze z nich, to termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu w Rozogach i budynku urzędu gminy. W ramach prowadzonych prac w budynkach zmodernizowano systemy grzewcze, docieplono ściany, stropy, zainstalowano panele fotowoltaiczne, wymieniono okna, drzwi. Dodatkowo w budynku po przedszkolu wymieniono dach, a także wykonano nową elewację. Do wyremontowanego budynku po przedszkolu, do nowej siedziby został przeniesiony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który dotychczas dzielił niewielkie pomieszczenia z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rozogach. Wartość prac termomodernizacyjnych wyniosła ponad 2,3 mln zł, w tym z RPO 814 tys. zł.

Kolejną ważną, od dawna wyczekiwaną inwestycją była przebudowa drogi powiatowej Wielbark – Rozogi, na odcinku 1,5 km w miejscowości Klon. W ramach inwestycji odwodniono pas jezdni, wykonano nową nawierzchnię oraz wyłożono chodniki po obu stronach drogi. Wartość zrealizowanej inwestycji to ponad 4,2 mln złotych, z czego wysokość środków wydatkowanych z budżetu gminy Rozogi wyniosła 1 mln zł, dofinansowanie PROW 1,756 mln zł, udział powiatu szczycieńskiego ponad 1 mln zł i FDS 500 tys. zł.

Zmodernizowano nawierzchnię drogi Wujaki – Księży Lasek za kwotę 143 tys. zł z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 71,5 tys. zł. Przebudowano drogę gminną w Radostowie oraz ulice J. Lipperta i H. Sienkiewicza w Rozogach. Wykonane przedsięwzięcia modernizujące infrastrukturę drogową poprawiły komunikację, zaspokajając najistotniejsze potrzeby codziennego funkcjonowania rolników i przedsiębiorców.

Wybudowano 5 instalacji paneli fotowoltaicznych, w tym 3 gruntowe przy Szkole Podstawowej w Rozogach oraz 2 na budynkach szkół w Dąbrowach i Klonie. Wartość inwestycji wyniosła 760 tys. zł z dofinansowaniem z UE w kwocie 481 tys. zł. W 2019 r. wykonano istotne inwestycje ułatwiające życie mieszkańców, szczególnie w czasie pandemii covid-19. Na pewno wdrożenie e-usług w urzędzie gminy umożliwi mieszkańcom i turystom załatwianie spraw przez Internet. Zmodernizowaliśmy także amfiteatr poprzez budowę zadaszenia.

Następna oddana do użytku inwestycja, to zrewitalizowane boiska sportowe w Rozogach: boisko do siatkówki plażowej, korty tenisowe, boisko do indiaki oraz ścieżki spacerowe. Środki wydatkowane, na prace naprawcze przy infrastrukturze sportowej, wyniosły 62 tys. zł, z czego połowę sfinansowano z programu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim w 2020 r.”, w kwocie 28 tys. zł.

Inne równie ważne działanie, istotne dla rozwoju zainteresowań mieszkańców gminy to innowacje i prace wykonane w Gminnym Ośrodku Kultury. W 2020 r. w rozoskiej instytucji kultury wyremontowano pomieszczenia biurowe oraz zaaranżowano dwie pracownie - muzyczną i ceramiczną. Prace wykonane w GOK-u sfinansowano ze środków budżetu gminy oraz środków zewnętrznych pozyskanych z konkursów grantowych. Łączna wartość wykonanych prac modernizacyjnych wraz z doposażeniem ośrodka wyniosła ok. 30 tys. zł.

Każdego roku przeznaczamy środki na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Warto odnotować przekazanie przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie ciężkiego samochodu gaśniczego MAN jednostce OSP w Rozogach, co znacząco podniosło bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców Gminy Rozogi.

Działania samorządu na rzecz rozwoju, uatrakcyjnienia gminy, to również liczne inicjatywy pozainwestycyjne. Fundacja „Opcja Benedykta”, w 2020 r. kupiła budynek po byłej szkole w Farynach i rozpoczęła działania zmierzające do uruchomienia benedyktyńskiego, wspólnotowego ośrodka. Docelowo, ośrodek w Farynach ma być miejscem dla wszystkich, którzy szukają sensu życia i harmonii, przestrzeni do spotkań z zakresu duchowego i osobistego rozwoju. Podjęliśmy uchwałę o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Farynach, która ułatwi budowę domków letniskowych i turystyczny rozwój miejscowości.

Najbliższe plany związane są z dalszymi inwestycjami na drogach gminnych oraz wspólnie z powiatem, aby poprawić stan dróg w Gminie Rozogi. Dostrzegamy potrzebę unowocześniania gminnej infrastruktury, dlatego przygotowujemy inwestycję polegającą na przebudowie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Rozogach oraz połączenia komunikacyjnego budynku szkoły podstawowej i byłego gimnazjum. Przystąpiliśmy do realizacji budowy rowerowego placu zabaw pumptrack w parku w Rozogach, przewidywany koszt to około 150 tys. zł. Jeśli nie będzie nieprzewidzianych trudności, jego otwarcie odbędzie się do końca czerwca 2021 r.

Warto zauważyć, że podatki (od nieruchomości, rolny, leśny), które płacimy stanowią około 3,5% dochodów budżetowych Gminy, natomiast wydatki inwestycyjne kilkukrotnie przekraczają te dochody. W 2020 r. wartość inwestycji wyniosła 20,6% dochodów budżetowych, czyli 6 razy więcej niż dochody podatkowe.

W pracy samorządowej ważne jest, aby mimo przeszkód czy niepowodzeń, nie ustawać w działaniach istotnych dla mieszkańców, które rozwijają i modernizują Naszą Gminę.

Wójt Gminy Rozogi

Zbigniew Kudrzycki