Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci zostali powiadomieni o tym, że w jednym z mieszkań na terenie Szczytna dochodzi do przemocy domowej.

Z relacji pokrzywdzonej 86-latki wynikało, że jej 63-letni syn znęca się nad nią od grudnia ubiegłego roku. Mężczyzna miał wszczynać awantury, podczas których wyzywał swoją matkę, poniżał, krytykował, zakłócał spoczynek nocny, uderzał i groził pozbawieniem życia.

Policjanci podjęli decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskiej Karty i zatrzymaniu sprawcy przemocy. Udręczona zachowaniem syna kobieta złożyła zawiadomienie o popełnionym przez niego przestępstwie. Na podstawie przedstawionych 63-latkowi zarzutów oraz przedstawionego materiału dowodowego, prokurator zadecydował o objęciu mężczyzny dozorem policyjnym. Ponadto wydał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zobowiązał go do powstrzymania się od spożywania alkoholu.