Już teraz warto pomyśleć, na co przeznaczymy 1% z naszego podatku. W minionym roku mieszkańcy powiatu szczycieńskiego przekazali z tego tytułu organizacjom pożytku publicznego ponad 479 tys. złotych. To o około 60 tys. zł więcej niż poprzednio. Odpisy pomagają m.in. organizacjom wspierającym osoby niepełnosprawne, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym czy schronisku dla zwierząt. Dla wielu z wymienionych podmiotów to poważny zastrzyk finansowy.

1% na szlachetne cele

WIĘCEJ Z JEDNEGO PROCENTA

Możliwość odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego istnieje już od 2004 roku. Początkowo jednak, ze względu na dość skomplikowane procedury, niewiele osób decydowało się na tę formę wsparcia stowarzyszeń. Kiedy jednak kilka lat temu znacznie uproszczono zasady odpisów, przybyło chętnych do podzielenia się swoim podatkiem. Jak informuje Marianna Zając, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej, w Urzędzie Skarbowym w Szczytnie w 11 tysiącach zeznań za rok 2011 podatnicy dokonali odpisu 1% na kwotę 479,4 tys. złotych. To o około 60 tys. zł więcej niż za rok 2010. Aby wesprzeć organizacje pożytku publicznego podatnik w swoim zeznaniu może podać wysokość deklarowanej wpłaty, jaką urząd skarbowy ma przekazać wybranej OPP i która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego. W zeznaniu musimy też umieścić dane pozwalające zidentyfikować wybraną organizację, czyli numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Nazwy i numery wpisów do KRS wszystkich OPP uprawnionych do uzyskania 1% z podatku, są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.