Tegoroczny wykaz inwestycji zaplanowanych w gminie Świętajno obejmuje 28 pozycji. Ich realizacja pochłonie 6,3 mln zł. Wciąż jednak na wysokim poziomie będzie utrzymywać się zadłużenie samorządu, wzrastając do 10,5 mln zł, czyli 38% jego ogólnych dochodów.

28 inwestycji
Uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2023 radni przyjęli jednogłośnie

Tegoroczne dochody gminy Świętajno zaplanowano w wysokości 27,3 mln zł. Wydatki mają być większe i sięgnąć 31,7 mln.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.