Kilkanaście par małżeńskich z gminy Szczytno świętowało swój złoty jubileusz. W minioną sobotę małżonkowie odnowili złożoną przed laty przysięgę i odebrali z rąk wójta Sławomira Wojciechowskiego medale nadane im z tej okazji przez Prezydenta RP.

50 lat wspólnej drogi

Uroczystość Złotych Godów odbyła się w sobotę 4 sierpnia w restauracji „Zacisze”. Nie wszyscy małżonkowie ze względów zdrowotnych mogli przybyć na spotkanie. 12 par w obecności zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczytnie Zygmunta Farjana, wójta Sławomira Wojciechowskiego, przewodniczącego rady gminy Zbigniewa Woźniaka oraz skarbnik Jolanty Cieleckiej odnowiło złożoną pół wieku temu przysięgę. Następnie wójt wręczył im medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP. Małżonkowie otrzymali również specjalne życzenia od wojewody województwa warmińsko – mazurskiego Mariana Podziewskiego. Jubilaci zostali obdarowani kwiatami oraz upominkami od władz gminy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.