Wiemy już komu i w jakich wysokościach dotacje przyznał burmistrz Szczytna na realizację w roku bieżącym zadań przez organizacje pozarządowe.

600 tysięcy dla organizacji i stowarzyszeń
Najwięcej środków trafi do stowarzyszeń i organizacji sportowych. W tym gronie znalazł się prężnie działający od 30 lat Szczycieński Klub Karate Kyokushin, który prowadzi zajęcia dla dorosłych, młodzieży i dzieci już w wieku przedszkolnym

Blisko 600 tys. zł trafi w tym roku do szczycieńskich organizacji i stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu, kultury i sztuki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz ratownictwa i ochrony ludności. Tradycyjnie już na początku roku rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na działania w tym zakresie, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego. Podziału środków dokonał burmistrz po zapoznaniu się z opinią powołanej wcześniej przez siebie komisji konkursowej. W porównaniu do roku ubiegłego rozdysponowana kwota jest o 10 tys. zł mniejsza. Najwięcej, bo aż 37 tys. zł zostało zdjętych z zadań skierowanych na przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Bardziej natomiast burmistrz docenił działalność w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W tym przypadku pula środków zwiększy się o 23 tys. zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.