Ponad 8 mln zł otrzyma sześć gmin z powiatu szczycieńskiego w ramach rządowego wsparcia na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w samorządach. W tym gronie zabraknie Świętajna, które zaraz za stolicą powiatu ma największy odsetek gospodarstw do których dociera sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

8 milionów na zadania wodno-kanalizacyjne
Dzięki pozyskanym środkom sieć kanalizacyjna w Wielbarku zostanie rozbudowana, jak szacuje burmistrz Zapadka, o około 3 kilometry

W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował, by wesprzeć dodatkowymi środkami regiony, które najbardziej tego potrzebują. Przy podziale 4 mld zł zastosowano algorytm uwzględniając w nim gminy, w których liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej nie przekracza 90%, a kanalizacyjnej – 60%. Na liście beneficjentów znalazło się 1714 miast i gmin z całej Polski, w tym 72 z województwa warmińsko-mazurskiego, z czego sześć z powiatu szczycieńskiego. Samorządy otrzymają środki automatycznie jeszcze w tym roku, bez konieczności składania wniosków. Będzie je można przeznaczyć zgodnie z potrzebami i wydać w latach 2021-2024.

Najwięcej pieniędzy otrzyma miasto i gmina Wielbark.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.