Reklama

Węgiel

Podobnie jak w latach poprzednich, Rada Gminy Szczytno podjęła uchwałę o niewydzielaniu w swoim budżecie funduszu sołeckiego na nastepny rok. Decyzja zapadła przy jednym głosie przeciwnym i dwóch wstrzymujących.

A może spróbujmy funduszu sołeckiego
Radne (od prawej): Sylwia Nowakowska i Jadwiga Golon są za wydzieleniem w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Radna Hanna Rydzewska podchodzi do tego sceptycznie

INNI GO MAJĄ, DLACZEGO NIE MY?

Radna Hanna Rydzewska, która zagłosowała przeciw, twierdzi, że stało się tak przez pomyłkę. Nie było natomiast pomyłek w przypadku dwóch radnych Sylwii Nowakowskiej i Jadwigi Golon, które wstrzymały się od głosu. Chciałyby one bowiem, aby taki fundusz na terenie gminy powstał.

- On jednoczy ludzi, sprzyja integracji, inne gminy go mają, dlaczego my mielibyśmy nie spróbować – mówi radna Nowakowska z Olszyn. Ważna jest też towarzysząca temu atmosfera. - Ludzie się spotykają, rozmawiają, a nawet kłócą na temat tego jakie działania są najpilniejsze dla ich sołectwa. Z tego zawsze wypływają tylko same pozytywy. Dajmy ludziom szansę, aby mieli poczucie, że mogą o czymś decydować – apeluje do władz gminy radna.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.