Krzysztof Mańkowski jest już pełnoprawnym burmistrzem Szczytna. W miniony wtorek, w obecności radnych, zaproszonych gości, a także swojej poprzedniczki, Danuty Górskiej, złożył uroczyste ślubowanie. – Samorząd nie ma przynależności partyjnej ani stowarzyszeniowej – zapewniał, deklarując chęć współpracy ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro miasta. Podczas pierwszej po wyborach sesji wybrano też przewodniczącego Rady Miejskiej. Został nim Tomasz Łachacz.

A teraz do roboty!
- Ma pani swoje miejsce w historii naszego miasta – mówił Krzysztof Mańkowski do Danuty Górskiej, dziękując jej za 16 lat pracy w szczycieńskim samorządzie

CZAS WSZYSTKO ZWERYFIKUJE

Pierwsza po wyborach sesja Rady Miejskiej (20 listopada) miała wyjątkowy charakter. Nic w tym dziwnego – po 12 latach rządzenia miastem, z urzędem burmistrza żegnała się Danuta Górska, ustępując miejsca Krzysztofowi Mańkowskiemu. Sala konferencyjna ratusza była tego dnia wypełniona do ostatniego miejsca. Wśród przybyłych gości znaleźli się poseł Urszula Pasławska, starosta Jarosław Matłach, wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki, kierownicy i dyrektorzy podległych miastu jednostek, pracownicy Urzędu Miejskiego, a także sympatycy nowego burmistrza. Obrady otworzyła radna – seniorka Ewa Czerw, która mandat sprawuje nieprzerwanie od 1994 r. Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę, Tomasza Łachacza reprezentującego ugrupowanie „Wszystko dla Szczytna”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.