Orlen Reklama Top

Radni gminy Jedwabno udzielili absolutorium wójtowi Sławomirowi Ambroziakowi. Wśród największych ubiegłorocznych inwestycji znalazły się budowy sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych w Dzierzkach i Lipnikach.

Absolutorium ze złotym runem
Na liście ubiegłorocznych inwestycji znalazł się m.in. zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Burdąg za blisko 80 tys. zł

Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Gminy Jedwabno wójt Sławomir Ambroziak otrzymał od radnych absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłosił uwag, a głosowaniu nie towarzyszyła żadna dyskusja. Włodarz podkreślał, że realizując plan dochodów i wydatków kieruje się umiejętnym balansowaniem pomiędzy zadłużeniem a inwestycjami. Przypomniał, że kiedy obejmował rządy, dług gminy sięgał 8,3 mln zł, a w ciągu 2015 r. udało się go zmniejszyć o 2 mln. W 2016 r. wzrósł on jednak do poziomu blisko 7 mln złotych. - Zaczęliśmy poważnie inwestować, a to zawsze wiąże się ze wzrostem zadłużenia – tłumaczy tę sytuację Ambroziak.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.