Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni udzielili go jednogłośnie, a podejmowaniu uchwały, co powoli staje się już tradycją, nie towarzyszyła żadna dyskusja. - Skoro nie ma wątpliwości, to może chociaż jakaś pochwała – bezskutecznie zachęcała radnych przewodnicząca Jolanta Cielecka.

Absolutorium bez emocji

BUDŻET Z NADWYŻKĄ

Sesja absolutoryjna w powiecie odbyła się 19 czerwca. Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu przedstawił starosta Jarosław Matłach. Dochody powiatu w roku 2011 zostały zrealizowane na poziomie 72,5 mln zł, a wydatki – 70 mln złotych. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2,5 mln złotych. Zadłużenie samorządu z tytułu zaciągniętych w minionych latach kredytów to 4,2 mln. Podobnie jak w latach ubiegłych, starostwo uzyskało dotacje od samorządów gminnych na realizację zadań drogowych. Najwięcej, bo 549 tys. zł wpłynęło z gminy Wielbark na przebudowę obiektów mostowych oraz odcinka drogi na trasie Wielbark – Rozogi wraz z dokumentacją. Gmina Szczytno przekazała powiatowi 237 tys. zł na modernizację odcinka Szczytno – Wawrochy, opracowanie dokumentacji drogi w Lipowcu oraz przebudowy chodników w Płozach i Niedźwiedziach. Z gminy Dźwierzuty do kasy powiatu wpłynęło 184 tys. zł, a gminy Rozogi – 170 tys. złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.