Przy jedynym głosie wstrzymującym Rada Miejska udzieliła burmistrz Danucie Górskiej absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Na inwestycje samorząd wydał niewiele ponad 7 mln zł, a dotyczyły one głównie poprawy stanu dróg i ulic.

Absolutorium bez emocjiNACISK NA ULICE

Miejska sesja absolutoryjna odbyła się w miniony piątek. Ubiegłoroczne dokonania szczycieńskiego samorządu przedstawiła burmistrz Danuta Górska w formie multimedialnej prezentacji. Budżet miasta w 2014 r. wyniósł ponad 70 mln złotych. Jak co roku dominowały nakłady poniesione na oświatę - 39% i na opiekę społeczną – 21%. Poziom zrealizowanych inwestycji był jednym z niższych w najnowszej historii miejskiego samorządu. Przeznaczono na nie niewiele ponad 7 mln zł, co stanowi 10% budżetu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.