Radni powiatowi jednogłośnie udzielili absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Zarządowi Powiatu. - Ubiegły rok był jednym z lepszych w historii naszego samorządu – cieszy się starosta Jarosław Matłach, wskazując na wysoki wskaźnik zrealizowanych inwestycji. Najwięcej środków pochłonęły rozbudowa szpitala oraz modernizacje dróg.

Absolutorium dla zarządu
Rozbudowa szpitala była najważniejszą ubiegłoroczną inwestycją powiatu

W minionym tygodniu odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu. Podsumowując sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, starosta Jarosław Matłach podkreślał bardzo wysoki wskaźnik zrealizowanych inwestycji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.