Osoby, którym w marcu kończy się ważność dotychczasowych dowodów, jako pierwsze otrzymają nowe dokumenty tożsamości. W odróżnieniu od starych, nie będzie już na nich naszego adresu zamieszkania, rysopisu ani podpisu. Podobnie jak do tej pory, ich wyrobienie pozostanie bezpłatne.

Adres znika z dowodu

Od 1 marca będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez System Rejestrów Państwowych. Na dokumentach pojawi się szereg niestosowanych dotąd zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Ma to utrudnić zadanie ewentualnym fałszerzom. Jakie są główne różnice między nowymi a starymi dowodami? - Nowe nie będą już zawierać adresu zamieszkania. To udogodnienie dla osób, które często go zmieniały – mówi inspektor Monika Walaszczyk z Urzędu Miejskiego w Szczytnie. W minionym roku, w stolicy powiatu ze względu na zmianę danych, w tym miejsca zamieszkania, dowody wymieniło około 500 osób. Kolejne różnice to brak podpisu oraz rysopisu posiadacza. Inna będzie też kolorystyka dokumentu, a zdjęcie ma być takie samo jak w paszporcie. Wszystkie nowe dowody pozostaną ważne przez 10 lat. Znikną te wydawane bezterminowo osobom powyżej 65. roku życia. Od marca wnioski, na zmienionym formularzu, można składać w dowolnym urzędzie, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to robić tylko w organie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. - Nowy dokument odbierzemy tam, gdzie złożyliśmy wniosek – informuje Monika Walaszczyk.

Tak jak do tej pory wyrobienie dowodu pozostanie bezpłatne. Nie zmieni się także czas oczekiwania na jego wydanie wynoszący maksymalnie 30 dni. Dotychczasowe dokumenty tożsamości zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy w Szczytnie nowe dowody musi wyrobić 230 osób. W minionym roku w Urzędzie Miejskim złożono łącznie 3141 wniosków o te dokumenty. Jak mówi inspektor Walaszczyk, wiele z nich wpłynęło od mieszkańców, którzy je zgubili.

(ew)