W sobotę w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbyła się gala podsumowująca projekt „Nowe technologie w bezpiecznej służbie jesieni życia” realizowany przez Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia. W ramach trwających od maja do września zajęć jego uczestnicy uczyli się m.in. bezpiecznego korzystania z internetu oraz portali społecznościowych.

Aktywni w jesieni życia
Uczestnicy projektu wraz z jego koordynatorem Adamem Cudakiem (z lewej) i prezesem Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia Pawłem Krassowskim/fot. Facebook Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia

W gali podsumowującej projekt udział wzięli zaangażowani w jego realizację wolontariusze oraz partnerzy, w tym przedstawiciele gminy Jedwabno oraz Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Nie zabrakło też samorządowców, na czele z burmistrzem Szczytna Krzysztofem Mańkowskim, parlamentarzystów reprezentował z kolei poseł Michał Wypij. Zaproszonych gości przywitał prezes Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia Paweł Krassowski, który następnie przybliżył zebranym jego działalność.

O samym projekcie, który był realizowany od maja do września tego roku, opowiadał koordynator Adam Cudak. Początkowo w przedsięwzięciu miało wziąć udział 40 seniorów, ale duże zainteresowanie sprawiło, że ostatecznie było ich 47. Zostali oni podzieleni na cztery grupy, z których trzy odbywały zajęcia w szczycieńskim MDK-u, a jedna w GOK-u w Jedwabnie. Projekt obejmował dwa moduły szkoleniowe. Pierwszy dotyczył szeroko pojętych technologii informacyjno – komunikacyjnych. W ramach tych warsztatów seniorzy m.in. uczyli się korzystania z nowinek technicznych, poznawali przydatne aplikacje na smartfony i zdobywali umiejętności poruszania się na portalach społecznościowych. Drugi moduł obejmował zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci, psychologią oraz prawami konsumentów. Łącznie szkolenia trwały 228 godzin. Podczas realizacji projektu nie zabrakło czasu na integrację uczestników, którzy odbyli wycieczkę na spektakl w olsztyńskim Teatrze Jaracza.

Na zakończenie gali, zamiast zapowiadanego wcześniej Jarosława Chojnackiego, wystąpił kwartet jazzowy MC2.

(kee)