Montaż oświetlenia ulicznego oraz inwestowanie w place zabaw to jedne z najbardziej popularnych zadań, na realizację których sołectwa w gminie Pasym przeznaczają środki ze swojego funduszu. W tym roku na ten cel zapisano w budżecie gminy 314 tys. zł.

Aktywność zależy od liderów
Chociaż Zofia Szczucka sprawuje funkcję sołtysa Michałek, dopiero pierwszą kadencję ma się już czym pochwalić. Z jej inicjatywy wyremontowano dach w świetlicy i dobudowano do niej zadaszony taras

Pasym, to jeden z czterech, obok Rozóg, Jedwabna i Świętajna samorządów w powiecie szczycieńskim, w którym wydzielony jest fundusz sołecki. Sołectwa mają pełną dowolność w dysponowaniu przysługującymi im środkami, ale głównie koncentrują się na zadaniach trwałych, mających charakter inwestycyjny. Na imprezy mogą wydać nie więcej niż 10%.

- Sporo środków sołectwa, i to już od kilku lat, przeznaczają na montaż oświetlenia ulicznego, dzięki czemu mieszkańcy mają większe poczucie bezpieczeństwa. Często też decydują się na doposażenie, bądź remont placów zabaw - informuje Tomasz Lachowicz, inspektor Referatu Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.