Kolejne rzeźby autorstwa Zygmunta Rząpa stanęły przy ścieżce rowerowej do Olszyn. Twórca pracuje nad następnymi dziełami, których docelowo ma być dziesięć. Wykorzystuje w tym celu m.in. karpy powstałe przy realizacji inwestycji, dając im nowe życie.

Aleja rzeźb połączy miasto z gminą
Zygmunt Rząp podczas pracy nad siódmą rzeźbą mającą stanąć przy ścieżce rowerowej do Olszyn

Rzeźby Zygmunta Rząpa stojące przy ścieżce rowerowej do Olszyn intrygują i budzą zaciekawienie użytkowników oddanego niedawno do użytku szlaku. Pierwsze dwie stanęły tu już kilka miesięcy temu, ale stopniowo przybywają kolejne. Docelowo ma ich powstać dziesięć. We wtorek zastaliśmy pana Zygmunta przy pracy nad siódmą rzeźbą. W ten sposób chce stworzyć coś na kształt alei biegnącej od wjazdu do restauracji „Leśna” aż do Olszyn. W zamyśle autora, ma ona symbolicznie połączyć miasto z gminą. Prace mają się zakończyć w przyszłym tygodniu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.