Sołtysi z gminy Szczytno będą zachęcać mieszkańców swoich sołectw do wymiany starych źródeł ciepła na niskoemisyjne przy znacznym dofinansowaniu, jakie oferuje Program Czyste Powietrze.

Ambasadorzy czystego powietrza
Wojewoda Artur Chojecki i prezes Jarosław Bogusz wręczyli sołtysom tabliczki informujące, że są oni Ambasadorami Programu Czyste Powietrze

W piątek w świetlicy wiejskiej w Rudce stawili się sołtysi z gminy Szczytno na spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Jarosławem Boguszem, by uczestniczyć w inauguracji pilotażowego programu „Sołtys Ambasadorem Programu Czyste Powietrze”. Ma on na celu dotarcie do osób, głównie starszych, z informacją o możliwościach i korzyściach jakie daje termomodernizacja budynków i wymiana starych źródeł ciepła na nowe.

- To pierwszy pilotaż nie tylko w naszym województwie, ale i w kraju, do którego wytypowaliśmy gminę Szczytno. Bardzo liczymy na państwa pomoc, żeby jeszcze bardziej upowszechniać program Czyste Powietrze – mówił prezes Jarosław Bogusz.

Wspomagał go wojewoda Artur Chojecki, podkreślając, że program z jednej strony służy ochronie środowiska, a z drugiej – mieszkańcom, którzy w niewielkim stopniu partycypują w kosztach inwestycji znacząco obniżających ilość zużywanej energii.

Władysław Kulas, sołtys Niedźwiedzi zapowiada, że w pierwszej kolejności będzie namawiał do wymiany kopciucha członków swojej rodziny

Z kolei wicewójt Ewa Zawrotna przypominała, że gmina Szczytno od kilku lat zachęca i wspiera finansowo mieszkańców w wymianie źródeł ciepła. Obecnie dotacja wynosi 6 tys. zł. Zauważała też, że można korzystać równolegle z programu rządowego jak i gminnego. Sama jest tego najlepszym przykładem. - Wymieniłam kocioł, otrzymując finansowe wsparcie z naszego programu i złożyłam wniosek o dofinansowanie z Czystego Powietrza – mówiła wicewójt, zachęcając do tego wszystkich, którzy jeszcze z takiej możliwości nie skorzystali.

Na koniec prezes Bogusz i wojewoda Chojecki wręczyli przybyłym sołtysom tabliczki z napisem „Sołtys Ambasadorem Programu Czyste Powietrze”, licząc, że jako osoby cieszące się szacunkiem w swoich środowiskach włączą się aktywnie do promocji programu. Wśród nich znalazł się Władysław Kulas, sołtys Niedźwiedzi, który już zapowiada, że w pierwszej kolejności będzie namawiał do wymiany kopciucha członków swojej rodziny.

(o)