Starosta Jarosław Matłach wraz z dyrektor Domu Samopomocy Społecznej Dorotą Sędzińską – Bruździak apelują do mieszkańców powiatu o wsparcie kadrowe placówki w Szczytnie i jej filii w Spychowie. Część pracowników przebywa w izolacji lub kwarantannie, a choruje już ponad 50 pensjonariuszy. - Na razie dajemy sobie jeszcze radę, ale chcemy stworzyć bank kontaktów do osób, które zechcą wesprzeć DPS w razie pogorszenia sytuacji – tłumaczy starosta.

Apel o wsparcie domu pomocy
Obecnie w placówce w Szczytnie przebywa 168 mieszkańców

Kilka dni temu na stronie internetowej szczycieńskiego starostwa pojawił się apel starosty oraz dyrekcji DPS w Szczytnie z filią w Spychowie o wsparcie kadrowe tych placówek. Jak tłumaczą autorzy, ich prośba jest podyktowana troską o zapewnienie jak najlepszej opieki pensjonariuszom w dobie zagrożenia pandemią koronawirusa. Obecnie w placówce w Szczytnie przebywa 168 mieszkańców, a w Spychowie – 25. Starosta Jarosław Matłach i dyrektor DPS Dorota Sędzińska – Bruździak przyznają, że mimo podjętych działań związanych z zakupami środków ochrony osobistej oraz wprowadzeniem szeregu procedur bezpieczeństwa, sytuacja jest trudna. Brakuje rąk do pracy na stanowiskach pielęgniarek, ale także terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i innych, którzy na zasadzie wolontariatu gotowi są nieść pomoc drugiej osobie - czytamy w apelu.

W rozmowie z „Kurkiem” starosta tłumaczy, że do DPS zgłasza się szereg ludzi dobrej woli, którzy deklarują wsparcie placówki w tym trudnym czasie. - Na razie jeszcze dajemy sobie radę, ale mamy telefony od chętnych do pomocy. Dlatego chcemy stworzyć „bank” kontaktów do tych osób – wyjaśnia Jarosław Matłach.

Rozwój epidemii powoduje, że część kadry DPS przebywa w izolacji lub w kwarantannie. - W pierwszej kolejności, gdy zabraknie rąk do pracy, będziemy się posiłkować kadrą naszych jednostek, np. Środowiskowego Domu Samopomocy, który obecnie pracuje zdalnie – informuje starosta. Gdyby jednak i to okazało się niewystarczające, wtedy nieocenione stanie się wsparcie wolontariuszy. - Musimy być przygotowani na każdy scenariusz – podkreśla starosta.

Epidemia dotyka mocno mieszkańców placówek w Szczytnie i Spychowie. Na początku tygodnia chorych na COVID-19 było ich łącznie ponad 50.

Pielęgniarki i pielęgniarze oraz wolontariusze chętni do pomocy proszeni są o kontakt z dyrektor Sędzińską – Bruździak pod nr tel.: 89 624-22-88 lub drogą mailową:

(ew)