Trzy nauczycielki pracujące w szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty otrzymały z rąk wójt Marianny Szydlik akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Awanse dla nauczycielek
Nowo mianowanym nauczycielkom awansów gratulowały wójt Marianna Szydlik i i jej zastępca Barbara Trusewicz

Awansowanymi zostały Małgorzata Wiewiora ze Szkoły Podstawowej w Rumach, Magdalena Godlewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach oraz Aleksandra Mućka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach. Wraz z nimi swoje święto miała także Hanna Fabiańska dyrektor Szkoły Podstawowej w Rumach, obchodząca jubileusz 40-lecia pracy zawodowej.

(o)