Wśród członków komisji rewizyjnej Rady Miejskiej wybuchł ostry spór. Poszło o kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu, a w szczególności o ustalenia zawarte w protokole pokontrolnym. Złożenia pod nim podpisu odmówiła radna Wanda Napiwodzka, zarzucając swoim kolegom z ugrupowania „Razem dla Mieszkańców” naruszenie zasady obiektywizmu.

Awantura o kontrolę w MOS-ie
Jako brak obiektywizmu radnych z ugrupowania „Razem dla Mieszkańców” Wanda Napiwodzka podała m.in. to, że żona jednego z nich, Piotra Gregorczyka (z prawej) pracuje w MOS-ie. Robert Siudak przestrzega ją, aby ostrożniej formułowała sądy, bo w sprawie dotyczącej jej męża sama nie miała skrupułów

ZA MAŁO PRACOWNIKÓW, ZA NISKIE PŁACE

Trwający od początku bieżącej kadencji samorządu konflikt burmistrz Szczytna Danuty Górskiej z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu Krzysztofem Mańkowskim zatacza coraz szersze kręgi. Animozje pomiędzy dwojgiem samorządowców przenoszą się już nawet na forum Rady Miejskiej. Przypomnijmy, że w skład Stowarzyszenia „Razem dla Mieszkańców, któremu przewodniczy Mańkowski, wchodzi trzech radnych. Ostatnio punktem zapalnym stała się kontrola komisji rewizyjnej w MOS-ie przeprowadzona w pierwszej połowie marca.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.