Woda dostarczana z hydroforni w Rozogach znów została skażona bakteriami coli. Obiekt wyłączono z użytku, a sieć podłączono do ujęć wodnych w Dąbrowach i Farynach. Powstaje pytanie, dlaczego w krótkim odstępie czasu, doszło do skażenia wody w tej stacji.

Bakterie znów zatruły wodę
Prezes ZGK Wiesław Kobus zapowiada przeprowadzenie badań i analiz, które mają wyjaśnić przyczyny obecności bakterii coli w wodzie dostarczanej z hydroforni w Rozogach

Wewnętrzna kontrola przeprowadzona 24 października przez ZGK w Rozogach wykazała, że woda zasilana z miejscowej stacji uzdatniana jest skażona. W pobranej próbce stwierdzono dużą obecność bakterii coli – 36 jtk/100 ml. W tej sytuacji dwa dni później sanepid w Szczytnie nakazał wyłączyć obiekt z użytkowania i zapewnić odbiorcom wodę do spożycia z innego zastępczego źródła. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.