Po wielu próbach zbycia budynku po dawnym urzędzie pracy, wreszcie udało się znaleźć kupca. Nowym właścicielem nieruchomości został Bank Spółdzielczy w Szczytnie. - Doszliśmy do wniosku, że zamiast budować nowy obiekt, lepiej przywrócić miniony blask zabytkowi, którym nasze miasto powinno się szczycić – mówi prezes Krzysztof Karwowski, zachęcając inne lokalne firmy do tego, by też inwestowały w niegdyś piękne, a dziś niszczejące budynki w mieście.

Bank kupił dawny urząd pracy
Prezes Banku Spółdzielczego Krzysztof Karwowski zapowiada, że zabytkowa kamienica odzyska swój dawny blask, a jednocześnie zostanie dostosowana do nowych funkcji

ZABYTEK W DOBRYCH RĘKACH

Dawna siedziba Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ogrodowej wreszcie doczekała się nowego gospodarza. W poniedziałek odbył się kolejny już przetarg na zbycie tej zabytkowej nieruchomości, ogłoszony przez Starostwo Powiatowe. Poprzednie próby sprzedaży, podejmowane od 2014 r., kończyły się niepowodzeniem z powodu braku chętnych. Tym razem było inaczej. Do przetargu przystąpiły dwa podmioty: Bank Spółdzielczy w Szczytnie oraz osoba fizyczna z Olsztyna. Cenę wywoławczą ustaloną na 441 tys. zł udało się znacząco przebić.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.