Zakończyła się kompleksowa modernizacja pływalni Wyższej Szkoły Policji. Obiekt przeszedł już szczegółowe odbiory techniczne oraz badania sanitarno – epidemiologiczne. Po przeprowadzeniu ostatnich prac kosmetycznych i porządkowych zostanie udostępniony mieszkańcom na zasadach określonych przez wewnętrzne przepisy uczelni.

Basen już po remoncie
Basen po remoncie wizytowali komendant rektor WSPol nadinsp. Iwona Klonowska i burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski/fot. WSPol

Przez ostatnie lata mieszkańcy Szczytna, w tym uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4, byli pozbawieni możliwości korzystania z pływalni WSPol. Na przeszkodzie stanęła pandemia i związane z nią obostrzenia, ale też konieczność wykonania kompleksowej modernizacji obiektu. Ta wreszcie dobiegła końca.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.