Wielbarscy radni zobowiązali burmistrza do przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, reklam oraz ogrodzeń. To pierwszy krok w kierunku uporządkowania przestrzeni publicznej, w tym pozbycia się z niej m.in. szpecących banerów.

Będą porządkować przestrzeń
Działania wielbarskiego samorządu mają doprowadzić do usunięcia z przestrzeni publicznej szpecących ją reklam i banerów

Jak już pisaliśmy, samorząd Wielbarka, jako pierwszy w powiecie szczycieńskim, przymierza się do przyjęcia uchwały krajobrazowej porządkującej przestrzeń publiczną. Chodzi o to, aby nie pojawiały się w niej szpecące banery, szyldy i reklamy. Tego rodzaju wątpliwe „ozdoby” można zobaczyć choćby na przeznaczonych do rewitalizacji kamienicach w centrum miasta.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.