W czwartek radni miejscy będą debatować nad projektem uchwały określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Dzięki temu właściciele cennych historycznie obiektów będą mogli występować do samorządu o wsparcie, o ile spełnią wymagane kryteria. Inicjatywa samorządu cieszy ks. Adriana Lazara, opiekuna kościoła ewangelicko – augsburskiego, najstarszego w pełni zachowanego dziś zabytku w Szczytnie.

Będą ratować swoje zabytki
Pierwszy etap remontu dachu kościoła ewangelickiego jest finansowany ze środków rządowych oraz Urzędu Marszałkowskiego

O to, by miasto Szczytno przyjęło program ochrony zabytków, mówiło się od dawna. Jako pierwszy z postulatem takim wystąpił radny Andrzej Dziuban, stawiając za przykład Wielbark, gdzie działania w tym kierunku podjęto już kilka lat temu. Temat wrócił, kiedy półtora roku temu wichura uszkodziła dach wieży kościoła ewangelicko – augsburskiego. Występujący wówczas na sesji Rady Miejskiej ks. Adrian Lazar, proboszcz szczycieńskiej parafii ewangelicko – augsburskiej, skierował do władz miasta podobny apel. Kolejnym impulsem do podjęcia tej inicjatywy stał się rządowy program Polski Ład, w ramach którego samorządy mogą się starać o środki na ratowanie zabytków. Za ich pośrednictwem możliwość taką mają też inne podmioty, np. parafie czy stowarzyszenia, ale wtedy konieczne są uregulowania prawne pozwalające gminom na udzielanie dotacji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.