Nie co dwa, a co trzy tygodnie będą odbierane śmieci zmieszane. Z kolei po odbiór odpadów segregowanych operator przyjedzie raz na miesiąc. Takie zmiany wpisano do nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozogi.

Będą rzadziej odbierać śmieci
Z gospodarstw położonych na terenie gminy Rozogi śmieci będą odpierane tydzień rzadziej niż dotychczas

Od lipca w gminie Rozogi obowiązują nowe przepisy dotyczące sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych. Wprowadzenie ich wymusiło wejście w życie od 1 lipca rozporządzenia dotyczącego szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które ujednoliciło te kwestie w całej Polsce. Wszędzie będą obowiązywać jednakowe oznaczenia pojemników i worków dla segregowanych surowców (papier – niebieski, szkło – zielony, żółty - metale i tworzywa sztuczne, brązowy – biodegradowalne, szary - żużel i popiół z palenisk).

Zmiany, ale to już z inicjatywy radnych, wprowadzono do harmonogramu odbioru śmieci.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.