Apele lokalnych władz samorządowych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie przyniosły skutek. W ciągu dwóch najbliższych lat przybędą w Szczytnie aż trzy nowe ronda. Szczególnie istotną ulgę kierowcom powinno przynieść to, które stanie przed przejazdem kolejowym na przecięciu ulic Chrobrego, Kolejowej i Warszawskiej. - To będzie rewolucja komunikacyjna w naszym mieście – cieszy się wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk.

Będą trzy nowe ronda
Pokonanie skrzyżowania przy przejeździe kolejowym jest nierzadko sporym wyzwaniem dla kierowców

PRZEKŁADANA INWESTYCJA

O potrzebie budowy ronda przy kościele św.  Brata Alberta mówiło się już od lat. Zamontowana tam sygnalizacja świetlna przyniosła kierowcom tylko niewielką ulgę. Z czasem coraz bardziej realnych kształtów zaczęła nabierać koncepcja wprowadzenia ruchu okrężnego. Kiedy już wszystko było przygotowane, łącznie z dokumentacją, przyszła wiadomość o przydzieleniu Polsce współorganizacji Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wszystkie wolne siły i środki, kosztem małych ośrodków, zostały skierowane na budowy autostrad i tras szybkiego ruchu, którymi mieli podążać kibice na równolegle wznoszone w tym samym czasie stadiony. Po blisko 10 latach odsunięta inwestycja powraca. Na ukończeniu jest już nowa dokumentacja, a prace budowlane mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Wiadomo, że na potrzeby budowy ronda zostanie wywłaszczona część terenów przyległych do skrzyżowania, należących do parafii, przedszkola i spółdzielni mieszkaniowej.

Wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk: - Zatwierdzona już ostatecznie koncepcja rozwiązuje nam wielki problem

W ramach zadania przebudowy doczeka się także ulica Piłsudskiego na całym odcinku, do torów kolejowych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.