W miniony poniedziałek ponad 70% nauczycieli przedmiotów w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie było na zwolnieniach lekarskich. Z tego powodu dyrekcja, w porozumieniu z władzami samorządowymi, podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć lekcyjnych do środy włącznie. - W oświacie źle się dzieje i nie jest to wina nauczycieli – komentuje sytuację burmistrz Krzysztof Mańkowski.

Belferska grypa w szóstce
Zajęcia lekcyjne w SP nr 6 zostały zawieszone do środy włącznie, w czwartek większość nauczycieli miała już wrócić ze zwolnień

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczytnie masowo udali się na zwolnienia lekarskie. W poniedziałek 7 stycznia absencja wśród pedagogów nauczających poszczególnych przedmiotów wyniosła aż 72%. - W tej s ytuacji lekcje odbywać się nie mogą. Dlatego w porozumieniu z organem prowadzącym podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć – informuje dyrektor SP nr 6 Grażyna Zielińska.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.