W Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbyło się spotkanie środowisk twórczych związanych ze stodołą Chochół. W pierwszej części wieczoru widzowie obejrzeli monodram „Drugie życie po śmierci” w wykonaniu Andrzeja Żaka, następnie otwarto wystawę obrazów, które powstały podczas dwóch letnich plenerów organizowanych przez Nadleśnictwo Spychowo.

Benefis stodoły Chochół
W wernisażu udział wzięli związani ze stodołą Chochół twórcy oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Spychowo. Od lewej Robert Wasilewski, uczestniczki pleneru – Łucja Kopka i Zuzanna Kaczmarczyk, a także Urszula Dyl – Nadolna i nadleśniczy Krzysztof Krasula

MIEJSCE MAGICZNE

Stodoła Chochół to miejsce wyjątkowe nie tylko na mapie powiatu szczycieńskiego, ale całego regionu Warmii i Mazur. Wybudowany w 1910 r. obiekt przez lata pełnił funkcje gospodarcze, głównie jako stajnia. To właśnie w Chochole zatrzymała się podczas swojej konnej podróży po Prusach Wschodnich hrabina Marion Dönhoff, późniejsza dziennikarka i orędowniczka pojednania polsko – niemieckiego. Swoje wrażenia z wyprawy opisała w książce „Nazwy, których nikt już nie wymienia”. Na początku lat 90. budynek będący własnością Nadleśnictwa Spychowo przestał już być potrzebny i stopniowo zaczął popadać w ruinę. Niewiele brakowało, by władze nadleśnictwa zdecydowały o jego rozbiórce. Wszystko zmieniło się, kiedy stodołą zainteresowało się Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA. We współpracy z nadleśnictwem jego członkowie zamienili dawną stajnię w teatr. Od 2015 r. co roku odbywają się tu premierowe spektakle przyciągające tysiące widzów. Z kolei leśnicy organizują w stodole m.in. letnie plenery malarskie oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci.

STARY AKTOR W ZBOMBARDOWANYM TEATRZE

W środę 30 listopada w szczycieńskim MDK-u odbyło się spotkanie środowisk twórczych związanych z historyczną stodołą. Jednym z impulsów do jego organizacji było 10-lecie Teatru Chochół. W tym roku minęła już dekada od pierwszego spektaklu „Szkoła. Die Schule”, który był wystawiony w Kobyłosze, w miejscu nieistniejącej już mazurskiej szkoły.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.