Chociaż na terenie powiatu szczycieńskiego zagrożenie przestępczością zmniejsza się, to wciąż mieszkańcy i przebywający tu turyści muszą być czujni i uważnie strzec swego mienia.

Bezpieczniej, ale nie za bardzo

Kontrowersyjny wzór

Wyniki za pierwsze półrocze br. pokazują, że w porównaniu do lat ubiegłych na terenie powiatu szczycieńskiego odnotowuje się mniej przestępstw. Informował o tym na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szczytnie Prokurator Rejonowy Cezary Kamiński.

Najgorszym był rok 2002 kiedy to - jak przypominał prokurator - praktycznie wszystkie wskaźniki były bite na niekorzyść szczycieńskich organów ścigania. Od tego okresu odnotowuje się systematyczną poprawę, ale i tak obecny stan jest wciąż wysoce niezadowalający.

By tę sytuację zmienić potrzebne są szeroko zakrojone działania z zaangażowaniem wszystkich możliwych służb i organów. Jako wzór prokurator podał wspólnie podjęte przez policję, straż miejską i urzędników kroki dotyczące egzekwowania zakazu zatrzymywania się pojazdów przy siedzibie sądu w Szczytnie.

- Teraz nie ma z tym miejscem żadnego problemu - chwalił gorliwą postawę miejscowych służb prokurator Kamiński.

Od jesieni ubr. miejscowej prokuraturze przybył jeden etat. W ten sposób ogólna liczbę prokuratorów wzrosła do 8. Zdarzeniami na terenie samego Szczytna zajmują się prokuratorzy: Krzyna, Kaszubowski i Lewandowski.

- To wystarczająca liczba, żeby zabezpieczyć wszystkie sprawy - mówił prokurator dodając, że proporcje zdarzeń odnotowanych w mieście i powiecie mają się jak 1:3.

Ostrożni mieszkańcy

W pierwszym półroczu br. mieszkańcy powiatu mniej byli narażeni na zagrożenia fizyczne i utratę mienia, w których to zdarzeniach do niedawna Szczytno zajmowało niechlubne pierwsze miejsce w województwie. Przestępstw przeciwko mieniu odnotowano 574, co na 10 tys. mieszkańców (bo taki prokuratura stosuje przelicznik) daje wskaźnik - 80,3, przy średniej wojewódzkiej - 92,7.

- Obywatele zaczęli bardziej troszczyć się o swoje mienie, zakładają monitoring, co jest szczególnie istotne w domkach letniskowych - podkreślał prokurator Kamiński. - Pomocne są też patrole obywatelskie, w czym dominuje gmina Świętajno.

Wciąż wysokie miejsce zajmuje nasz powiat pod względem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. Wskaźnik zdarzeń - 6,9 plasuje nas na czwartym miejscu w województwie, które ma średnią - 5,4. Na szczęście odnotowane w naszym powiecie przestępstwa dotyczą "tylko" uszkodzeń ciała, nie było w tym czasie ani jednego zabójstwa. Równie wysoko stoimy pod względem bójek i pobić, których odnotowuje się blisko dwukrotnie więcej niż w całym województwie.

Samochodowy prym

Bezapelacyjnie natomiast wiedziemy "prym" pod względem kradzieży samochodów. W pierwszym półroczu odnotowano 67 takich przypadków, co daje wskaźnik 7,1, przy średniej wojewódzkiej - 2,9. Szczególne nasilenie następuje w okresie letnim i duża w tym "zasługa" przyjezdnych kierowców.

- Zostawiają niezamknięte auta w przypadkowych miejscach w lesie i idą na grzyby - krytykował beztroskę turystów prokurator Kamiński.

Spadliśmy natomiast w rankingu kradzieży z włamaniem, z okupowanej przez dwa ubiegłe lata pierwszej pozycji na 11. W środku wojewódzkiej stawki jesteśmy też pod względem przestępstw drogowych, wśród których zdecydowanie przeważa prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym.

- Liczba 156 pokazuje tylko ujawnione przypadki. W moim i nie tylko moim odczuciu trzeba tę liczbę pomnożyć kilkakrotnie - mówił prokurator odnosząc się do rzeczywistego zagrożenia tym zjawiskiem.

Ogółem w pierwszym półroczu prokuratura skierowała 386 aktów oskarżenia, ale też musiała podjąć aż 601 decyzji o odstąpieniu od wszczęcia postępowania z powodu niewykrycia sprawców.

- To zdecydowanie za wysoka liczba. Mamy w tym względzie jeszcze dużo do zrobienia - podsumował prokurator.

Zagrożenie dla marketów

Nieznacznie spada liczba spraw karnych (w pierwszym półroczu 2003 r. - 1344, obecnie - 1238), rozpatrywanych przez trzy wydziały szczycieńskiego sądu, którymi zajmuje się 5. sędziów i 2. asesorów. Przeważnie są to sprawy drobne, za które w większości orzeka się kary nieprzekraczające 2 lat pozbawienia wolności. Sporadycznie tylko zapadają wyroki z karą od 5 do 8 lat.

- Nową tendencją są kradzieże sklepowe - zwracał uwagę radnym wiceprezes Sądu Rejonowego w Szczytnie Leszek Bil. - Ich liczba rośnie wraz z nowopowstającymi marketami.

Wśród przyłapanych na kradzieży bardzo dużo jest nieletnich w tym nawet 9-10-latków.

Stary sprzęt

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Sławomir Olewiński i komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Józef Zajączkiewicz zwracali uwagę na mocno wyeksploatowany sprzęt znajdujący się w ich dyspozycji i to nie tylko transportowy, ale także biurowy, co znacznie - w przypadku policjantów - ogranicza czas podejmowania interwencji w terenie.

Andrzej Olszewski

2004.08.18