Od sierpnia mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy nie mają kompostowników, muszą się wyposażyć w nowe pojemniki na bioodpady i popiół. Obie te frakcje nie będą już odbierane w workach.

Bioodpady i popiół tylko w pojemnikach
Odbieranie bioodpadów i popiołu tylko z pojemników nie narazi miasta na wyższe koszty

Zmiany, które mają wejść w życie od 1 sierpnia, są podyktowane podwyżką w ZGOK-u. Spółka zróżnicowała kwoty zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i popiołu odbieranych w workach i pojemnikach. W przypadku worków stawka wzrasta dwukrotnie. Dlatego miasto wprowadza możliwość odbioru tych frakcji tylko w pojemnikach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.