Jakie dokumenty trzeba przygotować przy wyrabianiu dowodu osobistego? Na jakich warunkach przyznawana jest koncesja na alkohol? Kiedy otwarty jest Urząd Gminy? By uzyskać odpowiedzi na te pytania nie trzeba już nimi męczyć urzędników. Teraz wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

BIP-y ruszyły

Po odpowiedź do BIP-u

Od pierwszego lipca wszystkie organy władzy państwowej, spółki skarbu państwa, samorzšdy zawodowe i gospodarcze, a także związki zawodowe i partie polityczne mają ustawowy obowiązek prowadzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Zamieszczane są w nim wszystkie informacje związane z działalnością danej jednostki (status prawny władz, kompetencje, struktura własnościowa, oświadczenia majątkowe, teksty aktów prawnych, praktyczne poradniki dla interesantów). Od nowego roku poprzez BIP urzędy mają informować, jaki jest bieg przyjmowanych spraw i kolejność ich załatwiania.

Od początku lipca działają już informatory szczycieńskich gmin. Osiem samorządów: miasto Szczytno, starostwo powiatowe i gminy: Szczytno, Rozogi, Wielbark, Dźwierzuty, Jedwabno, Świętajno, zawarło stosowne umowy z olsztyńską firmą ZETO. Urząd pasymski zlecił utworzenie swojej strony własnemu informatykowi.

Sami siebie odwiedzają

To dopiero początki BIP-ów, dlatego pewnie wirtualne biuletyny urzędów nie cieszą się jeszcze powszechnym zainteresowaniem internautów. Według Jerzego Jankiewicza, odpowiedzialnego za BIP-owe sprawy w Jedwabnie, w ciągu trzech pierwszych dni działania stronę tamtejszego urzędu gminy odwiedziło tylko 56 osób. W ciągu następnego tygodnia liczba ta wzrosła zaledwie o 3, a trzeba wiedzieć, że do statystyki odwiedzających stronę wliczani są również jej twórcy, którzy wchodzą na nią nanosząc niezbędne poprawki. W Wielbarku na 59 odwiedzin, tylko dwadzieścia nie było dziełem pracowników tamtejszego urzędu gminy. Najrzadziej z BIP-owych stron korzystają mieszkańcy Dźwierzut - przez dziesięć dni lipca zajrzało tam zaledwie 19 osób. W Pasymiu kilkanaście odwiedzin strony BIP-u odnotowuje się każdego dnia, ale dla porównania na stronie turystycznej tego miasta bywa ich w tym czasie nawet pięćdziesiąt.

Niską frekwencję tworzący gminne biuletyny tłumaczą sobie tym, że jeszcze nie wszyscy mieszkańcy o takiej formie kontaktu z urzędem wiedzą.

BIP BIP-owi nierówny

Zakres informacji, jaki możemy uzyskać dzięki BIP-om został określony w rozporządzeniu MSWiA. Jednak gminy traktują te ustalenia dosyć dowolnie. Przekonał się o tym "Kurek" podczas poszukiwań w BIP-ach informacji o oświadczeniach majątkowych samorządowców. Wielbark bez zarzutu wywiązał się z obowiązku udostępnienia tych informacji. Żadnych danych na ten temat nie zamieściły natomiast urzędy gminy Jedwabna i Dźwierzut. Współtwórca dźwierzuckiej strony Dariusz Bieńkowski tłumaczy się nawałem pracy, obiecując, że za tydzień oświadczenia będą wpisane na stronę. Z kolei od sekretarz UG w Jedwabnie Jolanty Drężek usłyszeliśmy, że wójt jest "na etapie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie oświadczenia majątkowego" i stąd poślizg w publikacji.

Na pasymskiej stronie informacje o oświadczeniach majątkowych nie znajdują się w odrębnym dziale (tak jak w innych gminach), ale zostały włączone do rubryki zatytułowanej... "Budżet i finanse" (czyżby dla zmylenia ciekawskich?!). Natomiast strony z zeznaniami osób z Urzędu Gminy Szczytno tak długo się otwierają, że nawet "kurkowa" ciekawość została wystawiona na próbę. W końcu okazało się, że dostępne są tam również zeznania wójta i przewodniczącego rady.

Spory nad ustawą

Według ustawy oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje burmistrza, przewodniczącego rady i wójta powinny znajdować się na stronach BIP Urzędu Wojewódzkiego. Tam ich jednak nie znajdziemy.

- Zaistniały problemy z interpretacją przepisów i na razie nie wiadomo, gdzie te zeznania publikować. Czekamy na odpowiedź z MSWiA, czy mają to być strony Urzędu Wojewódzkiego czy gminne - tłumaczy rzecznik prasowy Urzędu Wojewódzkiego.

Najwyraźniej wspomnianym gminnym prominentom jest nie na rękę, by informacje o ich dochodach stały się powszechnie dostępne i znane. W przeciwnym razie odwiedzający gminne BIP-y znaleźliby tam link do odpowiedniej strony lub przynajmniej informację, gdzie szukać oświadczeń burmistrza, przewodniczącego, wójta. Takich odsyłaczy jednak nie znajdziemy. Ciekawe "rozwiązanie" zastosowano w BIP-ie Świętajna, gdzie w miejscu przeznaczonym na oświadczenie majątkowe wójta znaleźliśmy... pusty blankiet. Po naszej interwencji u wójta Fabisiaka na stronie pojawiła się informacja o tym, że oświadczenie wójta można znaleźć na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Tam jednak go nie ma - właśnie z powodu sporu nad interpretacją przepisów.

Nie bez problemów

Niektórzy mają kłopoty z dostaniem się na strony BIP urzędów związanych umową z firmą ZETO. Gdy wystukują na klawiaturze ogólnie przyjęte "www" okazuje się, że połączenia nie można uzyskać. Strony działają natomiast przy zastosowaniu wywołania "http://". Specjalista z firmy ZETO Janusz Wójcik obiecuje usunąć utrudnienia.

Oszczędny Pasym

Gminy podpisały umowę z olsztyńską firmą ZETO na trzy lata. Zakup programu komputerowego kosztował każdy urząd 1200 zł, a na jego obsługę co miesiąc trzeba będzie wydać 400 zł. Jest to więc 5200 zł rocznie. Pasym nie chciał tyle płacić i utworzył stronę autorską, która kosztować go będzie tylko 800 zł rocznie za miejsce na serwerze.

BIP-owe ADRESY

Starostwo Powiatowe:

http://szczytno-sp.bip-wm.pl

Urzędy miast:

http://szczytno-um.bip-wm.pl

www.bip.pasym.pl

Urzędy gmin:

http://szczytno-ug.bip-wm.pl

http://jedwabno-ug.bip-wm.pl

http://rozogi-ug.bip-wm.pl

http://swietajno-ug.bip-wm.pl

http://wielbark-ug.bip-wm.pl

http://dzwierzuty-ug.bip-wm.pl

Katarzyna Mikulak

2003.07.16