Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska, a w konsekwencji czystsze powietrze to główna korzyść płynąca z produkowania energii ze źródeł odnawialnych. Mimo że staje się ona coraz bardziej popularna, to osoby, które chcą ją wytwarzać na własne potrzeby, muszą przebrnąć przez szereg biurokratycznych procedur i trudności związanych z podłączeniem instalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznych.

Blaski i cienie ekologicznego prądu

13 WNIOSKÓW Z POWIATU

Coraz więcej osób decyduje się na montaż instalacji umożliwiających produkowanie energii na własne potrzeby. Zachętą do tego ma być realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Prosument”. Jego głównym założeniem jest m.in. promocja nowych technologii odnawialnych źródeł energii oraz postaw konsumenckich. W ramach pierwszej edycji programu do WFOŚiGW w Olsztynie wpłynęły 273 wnioski projektowe z 61 gmin na łączną kwotę ok. 13 mln złotych. Nie wszystkie mogły być zrealizowane ze względu na to, że alokacja środków na ten cel wynosiła tylko 5 mln złotych. Dlatego fundusz ochrony środowiska wystąpił o kolejną ich pulę na drugą edycję programu. Tym razem do rozdysponowania będzie ok. 10 mln złotych, a nabór wniosków ruszy najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu.

Do tej pory z terenu powiatu szczycieńskiego złożono ich trzynaście, z czego dopiero jeden udało się zrealizować.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.