Zaledwie pół godziny zajęło radnym powiatowym podjęcie uchwał w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wszyscy obecni na sesji zagłosowali „za”.

Błyskawiczna sesja absolutoryjna
Raport o stanie powiatu nie wywołał wśród radnych żadnej dyskusji

W minionym tygodniu odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu w Szczytnie. Choć w innych samorządach podobne obrady trwają dość długo i towarzyszą im dyskusje nad raportami o stanie gmin, to w tym przypadku przebieg posiedzenia był ekspresowy. Przegłosowanie uchwał zajęło radnym zaledwie pół godziny. Zarząd Powiatu uzyskał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.