Gmina Jedwabno jest najzamożniejszą w powiecie pod względem pozyskiwania dochodów z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na drugim biegunie znajdują się Rozogi.

Bogate Jedwabno, biedne Rozogi

Ministerstwo finansów oszacowało dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach. Podstawę stanowią dane o dochodach podatkowych za 2012 rok. Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju wyniósł 1 359 zł. Najwyższe wpływy z podatków per capita osiągnęła gmina Kleszczów (woj. łódzkie), która od lat prowadzi w rankingach zamożności samorządów. Na jednego mieszkańca przypada tam 33 560 zł. Na drugim krańcu z kwotą 343 zł znajduje się gmina Łukowica (małopolskie).

A jak na tym tle wypadają samorządy powiatu szczycieńskiego?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.