Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało najnowszy ranking liderów inwestycji w latach 2020-2022. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Pozwala to, jak argumentują jego autorzy, na uniknięcie dużych, chwilowych wahań wskaźnika, będącego podstawą rankingu. Jak w tegorocznym zestawieniu wypadły nasze samorządy?

Boom inwestycyjny dotarł i do naszego powiatu
Wysoką pozycję w rankingu wójt Ambroziak tłumaczy przyjętą polityką przekazywania co roku na inwestycje minimum 20 procent wydatków gminy (na zdjęciu oddany w 2022 r. do użytku PSZOK w Jedwabnie)

KIEPSKIE WYNIKI NAJWIĘKSZYCH NASZYCH SAMORZĄDÓW

Rok 2022 przyniósł w Polsce wyraźny przełom w wydatkach inwestycyjnych. Wzrost nakładów, co zauważają autorzy rankingu nastąpił, mimo trwającego już czwarty rok spadku wielkości wydatkowanych przez samorządy dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Otóż boom inwestycyjny wiąże się z bardzo hojnymi dotacjami z różnych funduszy rządowych, takich jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych czy Program Inwestycji Strategicznych.

To sprawiło, że zdecydowana większość samorządów w Polsce, w porównaniu do lat ubiegłych, zwiększyła swoje wydatki majątkowe. Spośród samorządów szczycieńskich jedynie powiatowy odnotował spadek nakładów inwestycyjnych z 255 zł do 197 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To w klasyfikacji ogólnopolskiej dało nam 195. miejsce w kraju, najgorsze na przestrzeni ostatnich lat.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.