Komisja konkursowa dokonała już oceny wniosków złożonych przez stowarzyszenia ubiegające się o dofinansowanie przez powiat realizowanych przedsięwzięć. Największe zainteresowanie towarzyszyło zadaniom związanym z kulturą. - Cieszy to, że organizacje pozarządowe dochodzą do głosu i aktywizują małe środowiska, które do niedawna pozostawały w uśpieniu – zauważa Jan Lisiewski, jeden z członków komisji.

Boom na kulturę

POWIATOWA BURZA MÓZGÓW

Oceny złożonych przez stowarzyszenia wniosków dokonała komisja konkursowa pod przewodnictwem sekretarza powiatu, Stefana Januszczyka. Oprócz niego w jej skład weszli jeszcze: Mirosława Duńczyk, Arkadiusz Niewiński (przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego), Jan Lisiewski (członek Zarządu Powiatu) oraz Anna Frydrych (pracownica starostwa). Ocena 29 wniosków zajęła im kilka godzin. - To była prawdziwa burza mózgów. Najwięcej wniosków dotyczyło zadań związanych z kulturą – mówi Jan Lisiewski, zdradzając, że w gronie komisji wcale nie panowała jednomyślność w sprawie podziału pieniędzy. Jego zdaniem organizacje pozarządowe ubiegające się o środki ze starostwa są coraz lepiej postrzegane i skutecznie aktywizują mieszkańców. - Reprezentują często małe środowiska, które jeszcze do niedawna pozostawały w uśpieniu – zauważa. Przypomina też, że jeszcze w latach 90. jedynymi bastionami działalności społecznej na wsiach były ochotnicze straże pożarne. Teraz sytuacja się zmieniła. Wśród obecnych na mapie powiatu stowarzyszeń Jan Lisiewski wyróżnia Fundację „Kreolia” z Jerutek. - Zaczęła ona działalność na terenie gminy Świętajno, ale ostatnio rozszerza ją na inne samorządy, angażując coraz większą liczbę mieszkańców – podkreśla członek komisji konkursowej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.